Záručné podmienky pre herlitz školské tašky

Spoločnosť Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Werftstrasse 9, 30163 Hannover, Nemecko (ďalej len "Pelikan") zabezpečuje predĺženú záruku výrobcu 2 roky od dátumu nákupu herlitz školských tašiek za nasledujúcich podmienok.

  1. Spoločnosť Pelikan ubezpečuje, že herlitz školské vaky budú po dobu 2 rokov od dátumu nákupu zbavené materiálových a výrobných chýb. Táto záruka platí na celom území Európskej únie a Švajčiarska.
  2. V rámci záručnej lehoty spoločnosť Pelikan na základe vlastného uváženia odstráni všetky chyby herlitz školských tašiek spôsobené materiálom a výrobou bez nákladov, a to prostredníctvom opravy alebo výmeny ekvivalentným výrobkom. Nahradené produkty prechádzajú do vlastníctva spoločnosti Pelikan.
  3. Akékoľvek chyby spôsobené nesprávnym používaním, bežným opotrebením, účinkom chemikálií, extrémnymi teplotami, nehodami, manipuláciami a opravami od zákazníka alebo tretích strán sú vylúčené zo záruky. Zo záruky sú taktiež vylúčené produkty ako sú športové vrecká, športové tašky, peračníky vrátane písacích potrieb, puzdier, boxov na desiatu a dosiek.
  4. Chybný výrobok zašlite prosím spolu s dokladom o kúpe s vysvetlením vady na nižšie uvedenú adresu, ktorá sa týka vášho bydliska. V prípade pobytu v krajine EÚ, ktorá nie je výslovne uvedená v zozname, kontaktujte spoločnosť Pelikan Nemecko. Preprava sa uskutočňuje na vlastné náklady a riziko.
  5. Záručná doba nie je predĺžená ani obnovovaná plnením záručných služieb.
  6. Prirodzene okrem tejto záruky máte nárok na zákonné práva, ktoré nie sú obmedzené touto zárukou.

Kontaktné adresy

Česká republika a Slovensko

HERLITZ, spol. s r.o.
Bucharova 1281/2
158 00 Praha 5 – Stodůlky

Phone +420 606 637 460
Fax +420 296 544 444
E-Mail: customerservicecz@herlitz.cz