Zodpovednosť

Poskytovateľ

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Postfach 11 07 55 / Werftstraße 9
30102 Hannover / 30163 Hannover

Telephone: +49 (0)511 6969-0

Telefax: +49 (0)511 6969-212

E-Mail : info@pelikan.com

Domicile: Hanover
Registry court: County court Hanover (HRA 24756)

VAT-Id DE 115692598
Personally liable partner:
Pelikan Vertrieb Verwaltungs-GmbH
Domicile: Hannover
Registry court: County court Hannover (HRB 51230)
Managing Directors: Hooi Keat Loo a Claudio Esteban Seleguan

Práva užívateľov

Všetky práva Herlitz Online sú majetkom spoločnosti Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG. Akákoľvek forma rozmnožovania a distribúcie si vyžaduje súhlas firmy Pelikan, okrem ukladania webových stránok na lokálnom nosiči dát zo strany užívateľa (sťahovanie), alebo tlač výpisov pre osobné použitie. Neoprávnené zdieľanie dát alebo tlačených dokumentov tretím osobám pre komerčné využitie je zakázané.