Záruční podmínky pro školní tašky herlitz

Společnost Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Werftstrasse 9, 30163 Hannover, Německo (dále jen "Pelikan") poskytuje prodlouženou záruku výrobce 2 roky od data nákupu herlitz školních tašek za následujících podmínek.

  1. Společnost Pelikan zaručuje, že herlitz školní tašky budou po dobu 2 let od data nákupu bez materiálových a výrobních vad. Táto záruka platí na celém území Evropské unie a Švýcarska.
  2. V rámci záruční lhůty společnost Pelikan na základě vlastního uvážení odstraní veškeré chyby herlitz školních tašek způsobené materiálem a výrobou zdarma, a to opravou nebo výměnou odpovídajícím výrobkem. Nahrazené výrobky přecházejí do vlastnictví společnosti Pelikan.
  3. Jakékoliv chyby způsobené nesprávným používáním, běžným opotřebením, účinkem chemikálií, extrémními teplotami, nehodami, manipulacemi, opravami od zákazníka nebo třetích stran jsou vyloučené ze záruky. Záruka se také nevztahuje na produkty jako jsou sportovní sáčky, sportovní tašky, penály včetně psacích potřeb, pouzder, boxů na svačinu a desek.
  4. Vadný výrobek zašlete prosím spolu s dokladem o koupi s vysvětlením vady na níže uvedenou adresu, která se týká vašeho bydliště. V případě pobytu ve státu EU, která není výslovně uvedena v seznamu, kontaktujte společnost Pelikan Německo. Doprava je na vlastní náklady a riziko.
  5. Záruční doba není prodloužena ani obnovována plněním záručních služeb.
  6. Samozřejmě kromě této záruky máte nárok na zákonná práva, která nejsou omezena touto zárukou.

Kontaktní adresy

Česká republika a Slovensko

HERLITZ, spol. s r.o.
Bucharova 1281/2
158 00 Praha 5 – Stodůlky

Phone +420 606 637 460
Fax +420 296 544 444
E-Mail: customerservicecz@herlitz.cz